BHP w firmie tapicerskiej.

Pamiętaj by wszystkie kleje tapicerskie i inne substancje łatwopalne np: rozcieńczalniki przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia. Podczas pracy stosować wszelkie środki ostrożności gdyż substancje te są bardzo łatwo palne. Zawiesina w powietrzu środków łatwo palnych może

Składować z dala od skrajnie niskich i wysokich temperatur. Unikaj ognia. Nie dopuszczaj dzieci do kleju.

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje bhp i ppoż. (art. 237(4) k.p. oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp). Wyposażenie stanowisk w instrukcje podlega kontroli PIP, a ich brak może skutkować karą do 5000 zł. Instrukcję należy umieścić przy maszynach i urządzeniach, tak aby była dostępna i czytelna. Pracownik powinien się zapoznać z jej treścią, a pisemne potwierdzenie przechowywane jest w jego aktach osobowych. Polecamy Państwu profesjonalne instrukcje, opracowane zgodnie z najnowszymi przepisami przez inspektorów PIP oraz doświadczonych specjalistów bhp i ppoż. Wciąż powiększany zestaw, obecnie obejmujący ponad 1500 typowych stanowisk, pozwala zaspokoić większość potrzeb każdego zakładu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *