Włókniny tapicerskie.

Estetyka i funkcjonalność to dwie cechy, które maja decydujący charakter przy ocenie mebla. Estetyka, poddająca się bardziej subiektywnym ocenom, zawiera takie elementy jak dobra proporcja mebla, użycie właściwej tkaniny pod względem jakości i wzornictwa a także staranność wykończenia. Funkcjonalność to względy ergonomii w tym poczucia komfortu użytkowania, możliwość modyfikacji funkcji mebla oraz utrzymywania przez długi czas dobrego fasonu. Jakość mebla docenić można dopiero po dłuższym czasie, wtedy proporcja ceny do jakości uwidacznia się najlepiej.

Mebel tapicerowany pod pokryciem z tkaniny kryje cały układ warstw dających w rezultacie produkt, który jest w stanie wytrzymać wiele naprężeń. Renomowani producenci w swych pracowniach przeprowadzają miedzy innymi symulację siadania osoby o wadze 100 kg  przez 20 000 razy. Następnie bada się wygląd tkaniny, jej umocowanie na meblu oraz trwałość szwów. Mebel pozbawia się wierzchniej warstwy materiału i bada  stan kolejnych warstw. Pośród warstw znajdują się cienkie tkaniny stabilizujące, warstwy włóknin, warstwy pianki, sprężyny i taśmy podtrzymujące. Włókniny stosowane w tapicerstwie odgrywają ważną a niedocenioną rolę wpływając zarówno na estetykę jak i na funkcjonalność mebla.

Wyroby włókninowe  to dziedzina która przeżywa swój rozkwit. Szerokie spektrum zastosowań pozwala na wzajemne przenikanie wyrobów z dziedzin o dużym stopniu nowatorstwa do branż wolniej wdrażających nowinki. Ośrodki badawcze pracujące dla przemysłu samochodowego określają zawsze wyższe standardy dla wyrobów tekstylnych. Wynika to ze skrajnych warunków w jakich przyjdzie użytkownikowi korzystać z tapicerowanych foteli w samochodzie oraz dużym naprężeniom działającym na fotele . Osiągnięcia te wykorzystywane są później w meblarstwie gdzie meble traktowane są łagodniej niż w pojazdach.

Charakterystyczna budowa włóknin, której to zawdzięczają swą nazwę to runo składające się z niewielkich odcinków złączonych w sposób trwały ze sobą. Skład surowcowy i rodzaj substancji powodującej zintegrowanie włókienek stanowi o przyszłym przeznaczeniu wyrobu. Wyroby włókninowe mają zastosowanie w przemyśle włókienniczym w szerokim zakresie a także w ogrodnictwie, w budownictwie, do celów sanitarno- medycznych oraz do celów filtracyjnych.

W meblarstwie włókniny mają zastosowanie jako warstwy poślizgowe pod materiał obiciowy,przykrycie sprężyn, podszewki podbitkowe czy wzmocnienia.

Włókniny produkowane są metodą klejenia środkami płynnymi,metodą natryskową, napawania, przesycania, igłowania oraz termo plastycznie produktu wyjściowego jakim jest runo. Środkiem wiążącym może być polimer rzadziej lateks. Pod wpływem temperatury następuje połączenie elementów nośnika powlekającego włókienka i utworzenie spójnego choć puszystego

wyrobu. Proces wykończenia uzależniony jest od sposobu przeznaczenia. Dla tapicerstwa szansą jest  szersze stosowanie włóknin. Istnieje wiele modyfikacji włóknin tworzonych poprzez łączenie dwóch wyrobów metodą laminowania, sklejenia czy powlekania. Można uzyskać układ tkanina –włóknina o dużej trwałości złącza gotowy do  dalszej obróbki / wycinanie gotowych elementów/. W zależności od rodzaju środka klejącego produkt będzie miał własności wodoszczelne, paro-przepuszczalny, uformowany termicznie czy o podwyższonej wytrzymałości na rozrywanie. Zakłady produkujące wyroby włókninowe są przygotowane do dużej elastyczności i  znając profil produkcji swego klienta wspólnie poszukują rozwiązań.

Włókniny można wytwarzać z wszystkich rodzajów włókien naturalnych i chemicznych. Niezwykle ważne jest wytwarzanie włóknin z wszelkiego rodzaju odpadów pochodzących z przemysłu włókienniczego i obuwniczego. Recykling  trudnoprzerabialnych odpadów obniża koszty wytworzenia i zagospodarowuje olbrzymią ilość materiału. Firma Breco prócz tego wytwarza włókniny zabezpieczające meble w transporcie pokryte warstwą wodoszczelną.

Inna metoda produkcji nazwana spun bond pozwala na wytwarzanie wyrobów bezpośrednio  z ciekłych polimerów np. polipropylenu co znacznie ułatwia proces produkcji. Tworzywo w postaci uplastycznionej wysnuwa się z dysz maszyny i tworzy od razu rodzaj siatki  dając wyrób wymagający niewielkich zabiegów wykańczających. Wyrób znajduje się w ofercie firmy Dassuj.

Włókniny dla tapicerstwa muszą posiadać właściwą strukturę w  trzech wymiarach. Wpływ na strukturę ma proces wytwarzania. Ważny jest układ włókien w runie pierwotnym, w runie po sklejeniu, sposób łączenia włókien / pojedyncze włókna czy pęczki włókien/, układ sklejeń i  ich liczba mająca wpływ na stopień swobody ruchu. Stabilność wymiarów jest tym parametrem który jest ściśle określony dla danego zastosowania. Zbyt duże zmiany wymiarów i brak powrotu do wartości wyjściowej czynią wyrób nieużyteczny. Ważne zatem jest poznanie tolerancji wymiarów. Włókniny ze względu na swą runową budowę mogą  osiągać szeroki zakres tych  parametrów. Określanie rzeczywistej struktury jest trudne gdyż jest to struktura niejednorodna w masie, składająca się z włókien o różnych długościach i średnicach. Właściwości mechaniczne włóknin zależą od rodzaju surowca i metody spojenia włókienek. Istotne dla tapicerstwa cechy włóknin takie jak miękkość, elastyczność, wytrzymałość na rozciąganie i higroskopijność ujawniają się w wyrobach wytwarzanych metodą mechaniczną / włókniny przeszywane/ niż przy zastosowaniu metody fizykochemicznej z użyciem dużej ilości środka wiążącego.

W procesie produkcji włókniny runo stanowi półprodukt. Stosuje się zgrzeblarki z urządzeniami układającymi runo. Można runo układać przy pomocy strumienia powietrza lub ładując włókienka w polu elektrostatycznym. Włókna runa formuje się także na mokro.

 

Wyroby tapicerowane stosowane są nie tylko we wnętrzach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. Poważnym odbiorcą są producenci środków transportu; samolotów, statków, wagonów kolejowych oraz pojazdów samochodowych. Podwyższone ryzyko powstania pożaru spowodowało zapotrzebowanie na włókniny tapicerskie mające własności trudnopalne. Produkowane  w Polsce kompozytowe włókniny trudnopalne uzyskały atesty w Zakładzie Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego „Remodex”. W świetle norm obowiązujących w Unii Europejskiej stosowanie trudnopalnych elementów w tapicerstwie jest oczywiste. Stosowanie ich w polskim meblarstwie stwarza możliwości eksportu oraz wykazuje troskę o odbiorcę krajowego bez przymusu prawnego.

Istotną cechą włóknin stanowiącą o przydatności dla meblarstwa jest zdolność do odkształcania. Polska norma (PN-88/C-04255) wymaga 40% sprężystości włókniny dla tapicerstwa. Jako warstwy wyściełające i zmiękczające muszą łagodzić odcisk sprężyn i twardych elementów konstrukcji. Odkształcanie trwałe po ściskaniu statycznym wynosi do 10% ( PN- 83/7140-12.22). Istotne są również własności przewodzenia ładunków elektrostatycznych jaki powstają na powierzchniach wyściełanych. Dobre włókniny ułatwiają odprowadzanie ładunków.

Włókniny badane są również pod względem wpływu na organizm ludzki w zakresie emisji substancji lotnych i szybkości ich uwalniania a także migracji substancji szkodliwych na powierzchnię mebla i powierzchniowe oddziaływanie na człowieka. Istotna jest nie dawka szkodliwej substancji ale jej długi czas oddziaływania. Ma to miejsce w przypadku materacy z których korzystamy przez kilka godzin każdej doby. Komfort użytkowania wiąże się także z paro-przepuszczalnością układu tapicerskiego. Włókniny poprzez swą luźną strukturę  nie stanowią bariery dla pary wodnej  mając przewagę nad stosowaną niekiedy zamiennie pianką poliuretanową. Wyroby włókninowe stosowane w tapicerstwie nie powinny stanowić siedliska dla mikroorganizmów. Pierwszeństwo pod tym względem maja włókna syntetyczne  lecz włókniny z surowców naturalnych poddawane obróbce w tym zakresie są także barierą dla rozwoju mikrobów.

Mając nawet duże doświadczenie warto poznać możliwości nowoczesnych włóknin i ich ciekawych modyfikacji. Zastosowanie ich może skrócić proces produkcji, poprawić estetykę i komfort użytkowania mebli a także przyczynić się do zachowań proekologicznych wykorzystując produkty pochodzące z recyklingu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *